euskaliritarra

Euskaliritar sentitzen naizen Josi Sierraren webloga da hau. Nire aide, bide-lagun eta bizikideekin zorion eta penak, ideiak, proposamenak eta ekintzak konpartitzeko sortua. On egin digula denori!

Tuesday, September 13, 2005

Komunikazioaren eboluzioa


Munduaren istorian eta pertsonen eboluzioan, komunikazioa ere aldatuz joan da.
Jordi Adellek lau urrats garrantzitsu zehazten ditu bere ikuspegi pedagogikotik:
  1. Ahozko hizkuntza sortu zenean (100.000 urte?)
  2. Idazten hasi zenekoa (3.000 urte K.A.)
  3. Gutenbergek Inprenta asmatu zuenean (XVI. gz)
  4. Digitalizazioa elektronikaren eskutik hasi denean
Eta Mariano Cebrianen pausuekin bateratu daitezke.
Laugarren urratsa aldiz, Jean Cloutierren Emi-Rec delakoarekin estuki lotuta dago.
Ez duzu uste?

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home