euskaliritarra

Euskaliritar sentitzen naizen Josi Sierraren webloga da hau. Nire aide, bide-lagun eta bizikideekin zorion eta penak, ideiak, proposamenak eta ekintzak konpartitzeko sortua. On egin digula denori!

Monday, May 23, 2005

Komunika-Zioa

Komunikazioaren inguruan gai asko jorratu daitezke, batipat gaur egun, gure ingurune guztia "tekno-komunikatuta" dagoenean. Baina sakoneko galdera zera da: noren zerbitzuan dago sistema guzti hau?
Hego Amerikan esaterako, korronte funtzionalistari ikuspuntu kritikoa aplikatzen diote, eta Antonio Pasqualiren jarraitzaileek analisi politikoa ere erantsi diote.
Honi buruz luzeago edo/ta sakonago irakurri nahi baduzu, hementxe daukazu zer pentsa ematen duen testua!
Eboluzioa distantzian Cebrianen arabera

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home